СРПСКИ ЈЕЗИК

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе
  Аутори: Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић                   
 2. Поуке о језику за четврти разред основне школе
  Аутори: Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић                              
 3. Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе
  Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски                                                    

МАТЕМАТИКА

 Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б)
  Аутори: Светлана Јоксимовић                                                                           

ПРИРОДА ИДРУШТВО:

 Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе
  Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић                                               
 2. Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе
  Аутори: Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић                                               

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе
  Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић                

  
 ЛИКОВНА КУЛТУРА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник Шарени ликовни путокази – Ликовна култура за 4. разред основне школе
  Аутори: Мариа Бузаши Марганић                                                                  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo

 1. Happy Street 2 – Уџбеник
  Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts                                                       
 2. Happy Street 2 – Радна свеска
  Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts