ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ИЗДАВАЧ АУТОР
Српски језик Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе ЕДУКА Др Нада Тодоров, Соња Цветковић и Миодраг Плавшић
Поуке о језику за четврти разред основне школе  ЕДУКА Милован Б. Цветковић и др Борислав Првуловић
Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе  ЕДУКА Др Нада Тодоров и Софија Зарупски
Енглески језик Happy Street 2 – Уџбеник  и радна свеска „THE ENGLISH BOOK” Stella Maidment, Lorena Roberts
Математика Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б) ЕДУКА Светлана Јоксимовић
Природа и друштво Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе   ЕДУКА Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић
Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе  
Ликовна кулотура Шарени ликовни путокази – Ликовна култура за 4. разред основне школе ЕДУКА Мариа Бузаши Марганић
Музичка култура Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе ЕДУКА Мирјана Смрекар Станковић и Милован Б. Цветковић