СРПСКИ ЈЕЗИК

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Читанка за други разред основне школе
  Аутори: Марела Манојловић и Снежана Бабуновић                                  
 2. Уџбеник Латиница откривалица за други разред основне школе
  Аутори: Зора Милошевић                                                                             
 3. Језичке поуке за други разред основне школе
  Аутори: Мр Љубица Прћић                                                                           
 4. Радна свеска – Српски језик за други разред основне школе
  Аутори: Марела Манојловић и Снежана Бабуновић                                 

МАТЕМАТИКА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник са радним листовима Математика 2 (2а и 2б) за други разред основне школе
  Аутори: Светлана Јоксимовић                                                                    

СВЕТ ОКО НАС

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник са радним листовима Свет око нас (2а и 2б) за други разред основне школе
  Аутори: Марела Манојловић и Бранкица Вељковић                               

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник са ЦД-ом Музичка вртешка за други разред основне школе
  Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Соња Цветковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Дата Статус д.о.о.

 1. Smart Junior 2
  Аутори: H. Q. Mitchell                                                                 

Junior 2, радна свеска
Аутори: H. Q. Mitchell