ТИО: Infotehnika doo

 1. Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе
  Аутори: Зоран Ферина.                                                                                                   
 2. Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе 
  Аутори: Зоран Ферина                                                                                                      

ГЕОГРАФИЈА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе
  Аутори: Слободан Зрнић, Наташа Бировљев                                                              

ИСТОРИЈА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом
  Аутори: Предраг Симић, Ивана Петровић                                                                

МУЗИЧКА КУЛТУРА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе
  Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан                                   

ХЕМИЈА: БИГЗ школство доо

 1. Хемија 8, уџбеник, Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић                
 2. Хемија 8, радна свеска, Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић       

СРПСКИ ЈЕЗИК: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо                                                                            
 2. „Дар речи”, граматика за осми разред основне школе
  Аутори: Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић 
 3. „Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе
  Аутори: Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић;              .                     .                                                                                                                                             

ФИЗИКА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе 
  Аутори: Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић                         

БИОЛОГИЈА: ЈП Завод за уџбенике

 1. БИОЛОГИЈА – уџбеник за осми разред основне школе
  Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић                                                          

МАТЕМАТИКА: Математископ доо

 1. МАТЕМАТИКА 8 – уџбеник за осми разред основне школе
  Аутори: Владимир Стојановић                                                                                       
 2. МАТЕМАТИКА 8 – збирка задатака за осми разред основне школе
  Аутори: Владимир Стојановић                                                                                        

РУСКИ ЈЕЗИК: ЈП Завод за уџбенике

 1. ОРБИТА 4 – уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења
  Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић                            

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: The English Book doo

 1. Project 5 – Уџбеник (четврто издање), Аутори: Tom Hutchinson,                        
 2. Project 5 – Радна свеска (четврто издање), Аутори: Tom Hutchinson,