ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

„Уметност речи, читанка за осми разред основне школе  

Нови логос

Наташа Станковић-Шошо 

Дар речи, граматика за осми разред основне школе

Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

Радна свеска 8, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе

Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић; Светлана Вулић 

Енглески језик

Project 5 – Уџбеник (четврто издање)    

„THE ENGLISH BOOK”

Tom Hutchinson 

Project 5 – радна свеска (четврто издање)    

Руски језик

ОРБИТА 4 – уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења

ЈП „Завод за уџбенике“

Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић

Музичка култура

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе   

Нови логос

Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан 

Географија

Географија 8, уџбеник географије за осми разред основне

Нови логос

Слободан Зрнић, Наташа Бировљев 

Историја

Историја 8, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом

Нови логос

Предраг Симић, Ивана Петровић    

Физика

Физика 8, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе 

Нови логос

Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић     

Хемија

Хемија 8, уџбеник

БИГЗ школство

Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић   

Хемија 8, радна свеска

Биологија

БИОЛОГИЈА – уџбеник за осми разред основне школе   

ЈП „Завод за уџбенике“

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Математика

МАТЕМАТИКА 8 – уџбеник за осми разред основне школе 

Математископ

Владимир Стојановић

МАТЕМАТИКА 8 збирка задатака за осми разред основне школе 

Техника и технологија

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Инфотехника. доо

Зоран Ферина

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе