СРПСКИ ЈЕЗИК:Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић                                     
 2. „Дар речи”, граматика за пети разред основне школе
  Аутори: Јелена Срдић                                                                                          
 3. „Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић            

МУЗИЧКА КУЛТУРА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе
  Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан                          

ГЕОГРАФИЈА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе
  Аутори: Марко Јоксимовић, Наташа, Бировљев, Светлана Поповић         

ТИО: Klett Издавачка кућа доо

 1. „Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник за пети разред основне школе
  Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић                                           
 2. „Техничко и информатичко образовање 5”, радна свеска за пети разред основне школе
  Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић                                          

МАТЕМАТИКА: Математископ доо

 1. МАТЕМАТИКА 5 – уџбеник за пети разред основне школе
  Аутори: Владимир Стојановић                                                                       
 2. МАТЕМАТИКА 5 – збирка задатака за пети разред основне школе
  Аутори: Владимир Стојановић                                                                     

БИОЛОГИЈА: ЈП Завод за уџбенике

 1. БИОЛОГИЈА – уџбеник са електронским интерактивним додатком за пети разред основне школе
  Аутори: Биљана Јанчић, Радиша Јанчић                                                     

ИСТОРИЈА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 „Историја 5”, уџбеник историје за пети разред основне школе
Аутори: Душко Лопандић , Ивана Петровић                                                 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: The English Book doo

 1. Project 2 – Уџбеник (треће издање)
  Аутори: Tom Hutchinson                                                                                  
 2. Project 2 – Радна свеска (треће издање)
  Аутори: Tom Hutchinson                                                                                  

РУСКИ ЈЕЗИК: ЈП Завод за уџбенике

 1. ОРБИТА 1 – уџбеник са електронским аудио додатком за прву годину учења
  Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић          
 2. ОРБИТА 1 – радна свеска за прву годину учења
  Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић