ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

Нови буквар – уџбеник за први разред основне школе

ЕДУКА

Бранка Матијевић,

Љиљана Вдовић,

Ранка Јанаћковић

Нови букварнаставни листови за први разред основне школе

Читанка за први разред основне школе

Моња  Јовић,

мр Иван Јовић

Еглески језик

SMART JUNIOR 1, енглески језик за први разред основне школе

ДАТА СТАТУС

Х. Мичел

Математика

Уџбеник са радним листовима Математика за први разред основне школе (1а и 1б)

ЕДУКА

Ивана Јухас

Свет око нас

Уџбеник са радним листовима Свет око нас (1а и 1б) за први разред основне школе

ЕДУКА

Ивана Јухас

Музичка култура

Уџбеник са ЦД-ом Музичка сликовницамузичка култура за први разред основне школе

ЕДУКА

Мирјана Смрекар Станковић и Соња Цветковић

Ликовна култура

Ликовно

Едука