СРПСКИ  ЈЕЗИК

  • „Нови буквар“, Б.Матијевић, Љ. Видовић, Р.Јанаћковић, ЕДУКА, Београд
  • „Нови буквар – наставни листови“, Б.Матијевић, Љ. Видовић, Р.Јанаћковић, ЕДУКА, Београд
  • „Читанка за први разред“, М.Јовић, И.Јовић

МАТЕМАТИКА

  • „Математика 1а и 1б“, И. Јухас

            ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  • „Smart Junior 1“, уџбеник за први разред sa elektronskim dodatkom, Х.мичел, „DATA STATUS“

 

СВЕТ ОКО НАС

 

  • „Свет око нас 1“, И Јухас, ЕДУКА

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

  • „Музичка сликовница“, М.Смрекар Станковић, С.Цветковић, ЕДУКА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

  • „Ликовна култура 1“, М.Бузаши Марганић, ЕДУКА