1.разред СРПСКИ

 

 1. Почетница „Читам пишем“
  Аутори: Јелена и Нада Миоч   издавач: Завод за уџбенике и наставна средства   
 2. Читанка за први разред основне школе
  Аутори: Моња Јовић и Иван Јовић    издавач: Едука доо Београд                                                                                                                              

                 МАТЕМАТИКА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1МАТ01774)

 1. Уџбеник са радним листовима Математика за први разред основне школе (1а и 1б)
  Аутори: Светлана Јоксимовић

СВЕТ ОКО НАС

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1СВЕ01392)

 1. Уџбеник са радним листовима Свет око нас (1а и 1б) за први разред основне школе
  Аутори: Ивана Јухас                                                                             

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП1МУЗ01348)

 1. Уџбеник са ЦД-ом Музичка сликовница – музичка култура за први разред основне школе
  Аутори: Мирјана Смрекар Станковић и Соња Цветковић                

Дата Статус д.о.о. (СТР1ЕНГ00296)

 1. Smart Junior 1
  Аутори: H. Q. Mitchell                                                                         
 2. Smart Junior 1, радна свеска
  Аутори: H. Q. Mitchell