СРПСКИ ЈЕЗИК: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић                                      
 2. „Дар речи“, граматика за седми разред основне школе
  Аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић               
 3. „Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић                                                                                                       

ХЕМИЈА: БИГЗ школство доо

 1. Хемија 7, уџбеник
  Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић                                          
 2. Хемија 7, радна свеска са збирком задатака
  Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић                                          

БИОЛОГИЈА  ЈП Завод за уџбенике

 1. БИОЛОГИЈА – уџбеник са електронским интерактивним додатком за седми разред основне школе
  Аутори: Бригита Петров, Смиљка Стевановић-Пиштељић, Катица Пауновић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе
  Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан                                

ФИЗИКА: БИГЗ школство доо

 1. Физика 7, уџбеник
  Аутори: Марија Крнета, Катарина Стевановић                                                    
 2. Физика 7, збирка задатака
  Аутори: Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић                   

МАТЕМАТИКА: Математископ

 1. МАТЕМАТИКА 7 – уџбеник за седми разред основне школе
  Аутори: Владимир Стојановић                                                                               
 2. МАТЕМАТИКА 7 – збирка задатака за седми разред основне школе
  Аутори: Владимир Стојановић                                                                                

ГЕОГРАФИЈА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе
  Аутори: Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић               

ТИО: Klett Издавачка кућа доо

 1. „Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе
  Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић                                                 
 2. „Техничко и информатичко образовање 7”, материјали за конструкторско моделовање за седми разред основне школе
  Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић                                                

ИСТОРИЈА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
  Аутори: Чедомир Антић, Мирјана Бонџић                                                           

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: The English Book doo

 1. Project 4 – Уџбеник (треће издање)    Аутори: Tom Hutchinson 
 2. Project 4 – Радна свеска (треће издање) Аутори: Tom Hutchinson, Lynda Edwards 

РУСКИ ЈЕЗИК: ЈП Завод за уџбенике (СТР7РУС00842)

 1. ОРБИТА 3 – уџбеник са електронским аудио додатком за трећу годину учења
  Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић