СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„НОВИ ЛОГОС”
Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Дар речи, Граматика српског језика за шести разред основне школе Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић, Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

 СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Наш класс 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД)

 

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

„THE ENGLISH BOOK” Project 3, енглески језик за шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника Tom Hutchinson;

аутори радне свеске:

Tom Hutchinson,

Rod Fricker

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

ИСТОРИЈА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„НОВИ ЛОГОС” Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Душко Лопандић,

Ивана Петровић

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„НОВИ ЛОГОС” Географија за шести разред основне школе;

ћирилица

Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић,

Дејан Шабић

ФИЗИКА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„БИГЗ школство” Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

МАТЕМАТИКА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„Математископ” Математика, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Владимир Стојановић
Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;

ћирилица;

Наташа Алимпић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

Владимир Стојановић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 6

(уџбенички комплет)

Никола Вигњевић

БИОЛОГИЈА

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„БИГЗ школство” Биологија за шести разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

„KLETT” Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Алекса Вучићевић,

Ненад Стаменовић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Информатика и рачунарство за шести разред основне школе;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић