ИСТОРИЈА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе
  Аутори: Марија Векић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопандић               

ГЕОГРАФИЈА:Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе
  Аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић                                                    

ТИО: Klett Издавачка кућа доо (СРП6ТЕХ01147)

 1. „Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе
  Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић                                            
 2. „Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за шести разред основне школе
  Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић                                           

ФИЗИКА: БИГЗ школство доо

 1. Физика 6, уџбеник
  Аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета                                              
 2. Физика 6, збирка задатака
  Аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић            

МУЗИЧКА КУЛТУРА: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе
  Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан                        

СРПСКИ ЈЕЗИК: Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

 1. „Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе
  Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић                                   
 2. „Дар речи”, граматика за шести разред основне школе
  Аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић            
 3. „Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе
  Аутори: Маташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић                                                                                                  

МАТЕМАТИКА: Математископ доо

 1. МАТЕМАТИКА 6 – уџбеник за шести разред основне школе
  Аутори: Владимир Стојановић                                                                        
 2. МАТЕМАТИКА 6 – збирка задатака за шести разред основне школе
  Аутори: Владимир Стојановић                                                                        

БИОЛОГИЈА: ЈП Завод за уџбенике

 1. БИОЛОГИЈА – уџбеник са електронским интерактивним додатком за шести разред основне школе
  Аутори: Бригита Петров

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: The English Book doo

 1. Project 3 – Уџбеник (треће издање)
  Аутори: Tom Hutchinson                                                                                    
 2. Project 3 – Радна свеска (треће издање)
  Аутори: Tom Hutchinson, Lynda Edwards                                                       

РУСКИ ЈЕЗИК: ЈП Завод за уџбенике

 1. ОРБИТА 2 – уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учења
  Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић