СРПСКИ ЈЕЗИК

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Водено огледало – Читанка за трећи разред основне школе
  Аутори: Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић                                                                                         
 2. Жубор речи – Поуке о језику за трећи разред основне школе
  Аутори: Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић и Борислав Првуловић                                                                                        
 3. Радна свеска – Српски језик за трећи разред основне школе
  Аутори: Др Нада Тодоров и Софија Зарупски                                              

МАТЕМАТИКА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник са радним листовима Математика за трећи разред основне школе (3а и 3б)
  Аутори: Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић                                       

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник са радним листовима Природа и друштво (3а и 3б) за трећи разред основне школе
  Аутори: Вера Матановић, Бошко Влаховић, Светлана Јоксимовић и Милуника Ђурђевић                               .                                                                                                                            

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЈП Завод за уџбенике

 1. МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 – уџбеник са електронским аудио додатком за трећи разред основне школе
  Аутори: Гордана Стојановић                                                                          

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

 1. Уџбеник Шарени ликовни путокази – Ликовна култура за 3. разред основне школе
  Аутори: Мариа Бузаши Марганић и Стеванија Кеча                                 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo

 1. Happy Street 1 – Уџбеник
  Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts                                                        
 2. Happy Street 1 – Радна свеска
  Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts