Школска 2019/2020. година

одељење разредни старешина отворена врата за родитеље
I-1 Драгана Костић петак 1. час
I-2 Ана Цвикић петак 3. час
I-3 Слободанка Продановић уторак 1. час
II-1 Бојана Чернош среда 2. час
II-2 Гордана Вукасовић среда 3. час
II-3 Јелена Љубинковић уторак 5.час
III-1 Мирослав Стаменковић понедељак 2. час
III-2 Драгица Стаменковић среда 3. час
III-3 Стајчић Јелена четвртак 2. час
IV-1 Тајана Буљан петак 2. час
IV-2 Младенка Петровић среда 4. час
IV-3 Милица ЉУбинковић  
V-1 Јадранка Иванишевић уторак 4. час
V-2 Ивана Василић понедељак 5. час
VI-1 Љиљана Воденичаревић четвртак 5. час
VI-2 Мирјана Покрајац уторак 2. час
VII-1 Даница Утјешиновић среда 2. час
VII-2 Данијела Рајшић четвртак  4. час
VIII-1 Жаклина Симић среда 4. час
VIII-2 Боојан Лекић уторак 2. час