Школска 2018/19. година

одељење разредни старешина отворена врата за родитеље
I-1 Слободанка Продановић петак 1. час
I-2 Гордана Вукасовић петак 3. час
I-3 Јелена Љубинковић уторак 1. час
II-1 Мирослав Стаменковић среда 2. час
II-2 Драгица Стаменковић среда 3. час
II-3 Јелена Стајчић
III-1 Тајана Буљан понедељак 2. час
III-2 Младенка Петровић среда 2. час
III-3 Милица Љубинковић четвртак 2. час
IV-1 Драгана Костић петак 2. час
IV-2 Ана Јовнаш среда 4. час
IV-3 Ана Савић
V-1 Љиљана Воденичаревић уторак 4. час
V-2 Мирјана Покрајац понедељак 5. час
VI-1 Даница Утјешиновић четвртак 5. час
VI-2 Данијела Рајшић уторак 2. час
VII-1 Жаклина Симић понедељак 2. час
VII-2 Бојан Лекић среда и четвртак  3. час
VIII-1 Јадранка Иванишевић среда 4. час
VIII-2 Средоје Мишић петак 3. час
VIII-3 Ивана Василић уторак 3. час