БЕСПЛАТНИ  УЏБЕНИЦИ

Министарсво просвете и технолошког развоја  и ове године омогућило је поделу бесплатних уџбеника одређени категоријама ученика. Право на бесплатне уџбенике имају:

  1. Ученици примаоци новчане социјалне помоћи ( Достављају важеће решење о додели  социјалне  помоћи)
  2. Ученици који се школују по ИОП-у 
  3. Ученици који у породици треће и свако наредно дете које је у систему школовања                    ( Доставити потврде да школе за свако дете да је редован ученик или студент)                                             Рок за подношење пријава је 15.април, а за достављање документације до 25.априла.
  4.  Комплете за први циклус чине уџбеници:српског језика, математике, свет око нас или природа и друштво, енглески језик.
  5. Комплет за други циклус чине уџбеници: српског језика, математике, енглеског језика, географије, историје, биологије, физике и хемије.