НАДОКНАДА ДРУГОГ ЧАСА

Од 10 – 13. марта 2020. надокнађује се други час изгубљен продужетком распуста због епидемије грипа.

Распоред звона за овај период:

Час

Бечмен 1-4. и

Петровчић 2 и 4.разред

Бечмен 5-8  и

Петровчић 1 и 3. разред

1.

8:00 – 8:40

13:00 – 13:40

2.

8:45 – 9:25

13:45 – 14:25

надокнада

9:30 – 10:05

14:30 – 15:05

3.

10:20 – 11:00

15:20 – 16:00

4.

11:05 – 11:45

16:05 – 16:45

5.

11:50 – 12:30

16:50 – 17:30

6.

 

17:35 – 18:15

7.

 

18:20 – 19:00