Контакт

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“

Делатност: основно образовање – јавна школа

11. октобар бр. 36, 
11279 Београд – Бечмен, 
Република Србија

Тел:011/ 8439 123

Мејл: osdvdbecmen@gmail.com  

Директор: Душко Недељковић

ПИБ: 100130499
МБ:07019491

Информатор о школи: https://informator.poverenik.rs/informator?org=5Yi4ZY5tdfHrCbxGF