СЕДМИ РАЗРЕД

 

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

за школску 2021/2022.годину

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

Читанка 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Вулкан

Александар Јерков,

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић

Граматика 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић,

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Енглески језик

Project 4, Serbiан editon,

 енглески језик за седми  разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

„THE ENGLISH BOOK”

Tom Hutchinson 

Project 4 – Радна свеска (треће издање)

 

Руски језик

Наш класс 3,

руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Завод за уџбенике

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира  Симеуновић

Музичка култура

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе

Нови логос

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

Географија

Географија 7

Нови логос

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

Историја

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

Вулкан

Весна Димитријевић

Физика

Физика 7,

уџбеник

БИГЗ

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Јелена Радовановић

Физика 7,

 збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима  за седми разред основне школе

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

Хемија

Хемија 7 , уџбеник

Вулкан

Маја Шумар Ристовић

Хемија 7,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;

Биологија

Биологија 7

БИГЗ

Дејан Бошковић

Математика

МАТЕМАТИКА 7 – уџбеник за седми разред основне школе    

Математископ

Владимир Стојановић

МАТЕМАТИКА 7 збирка задатака за седми разред основне школе    

Никола Вигњевић,

Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Наташа Алимпић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 7;

Никола Вигњевић,

Техника и технологија

Техничко и информатичко образовање 7, уџбеник за седми разред основне школе  

КЛЕТ

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

Техничко и информатичко образовање 7, материјали за конструкторско моделовање за седми разред основне школе

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство

за седми разред основне школе

Вулкан

Милош Папић,

Далибор Чукљевић