ПРВИ РАЗРЕД

 

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Школска 2022/2023. год

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

. „Шта све деца знају“ – Радна свеска за припрему за почетно читање и писање

2. „Чудна ми чуда“ – Прва збирка текстова за наставу почетног читања и писања

3. „Пишем, пишем“ – Радна свеска за почетно писање писаних слова

4. „Причам ти причу“ – Друга збирка текстова

Креативни центар

Зорица Нобл, Зорица Вукајловић

Српски језик

Буквар за први разред основне школе

Вулкан

Смиљка Наумовић

Наставни листови уз Буквар

Читанка за први разред основне школе

Маја Димитријевић.

Еглески језик

SMART JUNIOR 1, енглески језик за први разред основне школе

ДАТА СТАТУС

Х. Мичел

Математика

Уџбеник са радним листовима Математика за први разред основне школе (1а и 1б)

ЕДУКА

Ивана Јухас

Свет око нас

Уџбеник са радним листовима Свет око нас (1а и 1б) за први разред основне школе

Едука

Марија Вујовић

Драгана Златић

Музичка култура

Уџбеник са ЦД-ом Музичка сликовницамузичка култура за први разред основне школе

Вулкан издаваштво

Маја Обрадовић

Ликовна култура

Ликовно коферче- додатно наставно средство

Вулчкан издаваштво

Славица Младеновић

Ивановић,

Славица Илић