Школа данас

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“своју делатност обавља у местима Бечмен и Петровчић, на територији београдске општине Сурчин.

У Школској 2023/2024.години, школу похађа 458 ученика распоређених у 21 одељење. Од тог броја, 72 ученика млађих разреда школу похађа у издвојеном одељењу у Петровчићу. Ученици из Петровчића који похађају старије разреде путују јавним превозом до матичне школе у Бечмену.

Претходне школске године наши ученици остварили су запажене резултате на општинским и градским и републичким такмичењима у организацији Министарства просвете.

Све наше учионице опремљене су рачунаром повезаним са ТВ пријемником или БИМ пројектором, са приступом интернету. Школа поседује два кабинета за информатику у матичној школи у Бечмену.

Школа је међу првих 60 школа у Србији у којима се од 1.септембра 2017. проводи пилот пројекат „Ес-дневник“ којим су стари папирнати дневници замењени новим електронским дневницима.

Школа учествује у пројекту Министарства просвете „2000 дигиталних учионица“.

Маја 2019.године изграђена је  фискултурне сале у Бечмену површине близу 800 метара квадратних, што омогућава несметано одвијање наставе Физичког васпитања  током читаве године.