ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Школска 2021/2022.година

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

Читанка 4, ћирилица

ВУЛКАН

Маја Димитријевић

 

Радна свеска 4 уз Читанку , ћирилица

Граматика 4,

 

Владимир Вукомановић Растегорац,

Вишња Мићић

Радна свеска 4 уз Граматику

Енглески језик

Smart Junior 4,

енглески језик за четврти разред основне школе;

четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

DATA STATUS

H. Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

Математика

Математика 4, уџбеник, ћирилица

Вулкан

Нела Малиновић Јовановић

Математика

Математика 4, радна свеска, ћирилица

Вулкан

Нела Малиновић Јовановић

Природа и друштво

Природа и друштво 4, уџбеник, ћирилица

Вулкан

Вера Бојовић,

Драгица Тривић,

Виолета Богдановић,

Винко Ковачевић

Природа и друштво 4, радна свеска, ћирилица

Ликовна кулотура

Ликовна култура 4, уџбеник, ћирилица

Вулкан

Данка Деспотовић Андрић

Музичка култура

Музичка култура 4, уџбеник, ћирилица

Вулкан

Маја Обрадовић