ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Школска 2022/2023.година

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

Читанка 4, ћирилица

ВУЛКАН

Маја Димитријевић

Радна свеска 4 уз Читанку , ћирилица

Данијела Милићевић,   Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

Граматика 4,

 

Маја Димитријевић

Радна свеска 4 уз Граматику

Данијела Милићевић,   Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

Енглески језик

Smart Junior 4, уџбеник

енглески језик за четврти разред основне школе;

четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска),

DATA STATUS

H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni

 

Математика

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део)

КЛЕТ

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић

Природа и друштво

Природа и друштво 4, уџбеник, ћирилица

КЛЕТ

Зоран Б. Гаврић, Данијела Т. Павловић

Природа и друштво 4, радна свеска, ћирилица

Ликовна кулотура

Ликовна култура 4, уџбеник, ћирилица

Вулкан

Данка Деспотовић Андрић

Музичка култура

Музичка култура 4, уџбеник, ћирилица

Вулкан

Маја Обрадовић