ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

Школска 2021/2022.година

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

  Читанка 8,

Вулкан

др Александар Јерков,

Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Анђелка Петровић,

Граматика 8,

Катарина Колаковић

Енглески језик

Project 5,

Serbian Edition,

енглески језик за осми разред основне школе,

први страни језик,

осма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска))    

„THE ENGLISH BOOK”

Tom Hutchinson 

Руски језик

Наш класс 4,

руски језик за осми разред основне школе;

други страни језик.

Четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

Музичка култура

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе   

Нови логос

Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан 

Географија

Географија 8, уџбеник географије за осми разред основне

Нови логос

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

Историја

Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

ћирилица

ВУЛКАН

Весна Димитријевић

Физика

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

ВУЛКАН

Татјана Мишић,

Љубиша Нешић,

Марина Најдановић Лукић

Физика 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне   школе;

 

Хемија

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ВУЛКАН

Маја Шумар Ристовић

Хемија 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе

Биологија

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

БИГЗ

Дејан Бошковић

Математика

Математика 8,

за осми разред основне школе

МАТЕМАТИСКОП

Владимир Стојановић             

Математика 8,

збирка задатака за осми разред основне    школе

Владимир Стојановић,

Милијана Ковачевић,

Никола Вигњевић

Електронски додатак уџбеничком комплету

Математика 8;

Владимир Стојановић,

Никола Вигњевић

Техника и технологија

Техника и технологија 8,

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет

Вулкан

Аутор уџбеника:

Дубравка Петровић;

аутори комплета материјала:

Далибор Чукљевић,

Милош Папић

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Вулкан

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

Ликовна култура

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе

Бигз

Јован Глигоријевић