Разредне старешине и „отворена врата“

Школска 2020/2021. година

одељење разредни старешина отворена врата за родитеље
I-1 Драгана Костић петак 3. час
I-2 Слободанка Проодановић понедељак 2.час
I-3 Весна Самарџић уторак 1.час
II-1 Бојана Чернош среда 4.час
II-2 Гордана Вукасовић петак 2.час
II-3 Јелена Љубинковић уторак 5.час
III-1 Мирослав Стаменковић понедељак 4.час
III-2 Драгица Стаменковић понедељак 3.час
III-3 Јелена Стајчић уторак 4.час
IV-1 Тајана Буљан среда 2.час
IV-2 Младенка Петровић петак 2.час
IV-3 Ана Цвикић уторак 2.час
V-1 Жаклина Симић понедељак 3.час
V-2 Ивана Василић четвртак 5.час
V-3 Снежана Јеремић уторак 4.час
VI-1 Љиљана Воденичаревић понедељак 4.час
VI-2 Мирјана Покрајац понедељак 2.час
VII-1 Десимир Гаић понедељак 3.час
VII-2 Данијела Рајшић четвртак 3.час
VIII-1 Јадранка Иванишевић четвртак 3.час
VII-2 Катарина Јаношевић понедељак 5.час