Разредне старешине и „отворена врата“

Школска 2020/2021. година

одељење разредни старешина отворена врата за родитеље
I-1 Драгана Костић
I-2 Ана Цвикић
I-3 Весна Самарџић
II-1 Бојана Чернош
II-2 Гордана Вукасовић
II-3 Јелена Љубинковић
III-1 Мирослав Стаменковић
III-2 Драгица Стаменковић
III-3 Јелена Стајчић
IV-1 Тајана Буљан
IV-2 Младенка Петровић
IV-3 Милица Љубинковић
V-1 Жаклина Симић
V-2 Ивана Василић
V-3 Снежана Јеремић
VI-1 Љиљана Воденичаревић
VI-2 Мирјана Покрајац
VII-1 Десимир Гаић
VII-2 Данијела Рајшић
VIII-1 Јадранка Иванишевић
VII-2 Катарина Јаношевић