Разредне старешине и „отворена врата“

Школска 2020/2021. година

одељење разредни старешина отворена врата за родитеље
I-1 Тајана Буљан
I-2 Младенка Петровић
I-3 Милица Љубинковић
II-1 Драгана Костић
II-2 Ана Цвикић
II-3 Слободанка Продановић
III-1 Бојана Чернош
III-2 Гордана Вукасовић
III-3 Јелена Љубинковић
IV-1 Мирослав Стаменковић
IV-2 Драгица Стаменковић
IV-3 Јелена Стајчић
V-1 Јадранка Иванишевић
V-2 Бојан Лекић
VI-1 Жаклина Симић
VI-2 Ивана Василић
VII-1 Љиљана Воденичаревић
VII-2 Мирјана Покрајац
VIII-1 Даница Утјешиновић
VIII-2 Данијела Рајшић