Школска документа

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 2023-2024

2024. План јавних набавки 1 и 2

Завршни рачун 2023

Завршни рачун 2022,  

Прилог уз завршни рачун 2022

Правилник о систематизацији и органиазцији послова у школској 2022-2023.години

Правила понашања у ОШ Душан Вукасовић Дигоен Бечмен

Годишњи план рада за 2023-2024

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 2022-2023

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023.годину

Извештај о самовредновању 2022-23

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021.годину

Годишњи план рада за 2021-2022

INFORMATOR O RADU 2020-21 ОШ ДВД Бечмен

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019годину

Годишњи план рада за 2019-2020