Дневни режим рада

Васпитно-образовни рад одвија се у две полудневне смене.

У матичној школи у једној смени су ученици од првог до четвртог разреда, а у другој смени су ученици од петог до осмог разреда.

У издвојеном одељењу у Петровчићу васпитно-образовни рад се такође обавља у две смене. У првој смени су ученици првог и другог разреда, а у другој ученици трећег и четвртог разреда. Смене се мењају сваке недеље.

 

Дневна артикулација радног времена ученика

Настава се одвија у две смене. Смене се смењују недељно.

Дневна артикулација радног времена за ученике I – IV разреда

Час Пре подне После подне
1. 8:00 – 8:45 14:00 – 14:45
Одмор 5` 5`
2. 8:50 – 9:35 14:50 – 15:35
Одмор 20` 20`
3. 9:55 – 10:40 15:55 – 16:40
Одмор 5` 5`
4. 10:45 – 11:30 16:45 – 17:30
Одмор 5` 5`
5. 11:35 – 12:20 17:35 – 18:20
Одмор 5` 5`
6. 12:25 – 13:10 18:25 – 19:10

Дневна артикулација радног времена за ученике за ученике у издвојеном одељењу у Петровчићу

Час

Пре подне

Поподне

1.час

8:00-8:45

13:00-13:45

Одмор

5`

5`

2.час

8:50-9:35

13:50-14:35

Велики одмор

20`

20`

3.час

9:55-10:40

14:55-15:40

Одмор

5`

5`

4.час

10:45-11:30

15:45-16:30

Одмор

5`

5`

5.час

11:35-12:20

16:35-17:20

Дневна артикулација радног времена за ученике V – VIII разреда 

Час Пре подне После подне
1. 8:00 – 8:45 13:30 – 14:15
Одмор 5` 5`
2. 8:50 – 9:35 14:20 – 15:05
Одмор 20` 20`
3. 9:55 – 10:40 15:25 – 16:10
Одмор 5` 5`
4. 10:45 – 11:30 16:15 – 17:00
Одмор 5` 5`
5. 11:35 – 12:20 17:05 – 17:50
Одмор 5` 5`
6. 12:25 – 13:10 17:55 – 18:40