Дневни режим рада

Васпитно-образовни рад одвија се у две полудневне смене.

У матичној школи у једној смени су ученици од првог до четвртог разреда, а у другој смени су ученици од петог до осмог разреда.

У издвојеном одељењу у Петровчићу васпитно-образовни рад се такође обавља у две смене. У првој смени су ученици првог и трећег разреда, а у другој ученици другог и четвртог разреда. Смене се мењају сваке недеље.

 

Дневна артикулација радног времена ученика

Настава се одвија у две смене. Смене се смењују недељно.

Дневна артикулација радног времена за ученике I – IV разреда

Час Пре подне После подне
1. 8:00 – 8:45 13:30 – 14:15
Одмор 5` 5`
2. 8:50 – 9:35 14:20 – 15:05
Одмор 20` 20`
3. 9:55 – 10:40 15:25 – 16:10
Одмор 5` 5`
4. 10:45 – 11:30 16:15 – 17:00
Одмор 5` 5`
5. 11:35 – 12:20 17:05 – 17:50
Одмор 5` 5`
6. 12:25 – 13:10 17:55 – 18:40

 

Дневна артикулација радног времена за ученике V – VIII разреда и ученике у издвојеном одељењу у Петровчићу

Час Пре подне После подне
1. 8:00 – 8:45 13:00 – 13:45
Одмор 5` 5`
2. 8:50 – 9:35 13:50 – 14:35
Одмор 20` 20`
3. 9:55 – 10:40 14:55 – 15:40
Одмор 5` 5`
4. 10:45 – 11:30 15:45 – 16:30
Одмор 5` 5`
5. 11:35 – 12:20 16:35 – 17:20
Одмор 5` 5`
6. 12:25 – 13:10 17:25 – 18:10