Историја школе

Као почетак рада школе помиње се 1806. година када се у Бечмену, при црквеној општини, отвара прво одељење са 10 полазника. Одељење је водио месни парох, а финансирано је, углавном, од стране мештана.

Касније је у раду школе било извесних прекида све до 1875. године, када је за потребе школе купљена једна сеоска кућа. Била је покривeна трском, зидови оплетени од прућа, облепљени блатом и окречени. Постојало је једно одељење са четири разреда. Званичан назив био је „Пучка школа“.

Како су Бечмен у то време населили Немци, школу су похађала деца немачке националности. До 1918. године званично писмо било је латиница, а говорни језик српскохрватски. Од 1918. године користе се оба писма равноправно. После Првог светског рата Немци у селу отварају одвојено немачко одељење, у коме ради учитељ немачке народности. После Првог светског рата руши се стара школска зграда, а на исто место подиже се нова, са учитељским станом (стари део зграде Дома културе).

Године 1924. дограђује се још једна учионица, у коју прелази српско одељење. При школи почиње да ради и одељење петог разреда. Ученици свих разреда наставу похађају у једном одељењу, што је знатно отежавало васпитно-образовни рад.

У току Другог светског рата рад одељења био је знатно отежан. Српско одељење напушта школску зграду, а настава се одвија у парохијском стану православне цркве.

После Другог светског рата школа наставља да ради као четвороразредна, а од 1952. године отварају се одељења 5. и 6. разреда по наставном програму за шестогодишње основне школе.

Колектив школе 1959. године
Колектив школе 1959. године

Школске 1957/58. почела је изградња нове школске зграде, која је завршена октобра 1957. Настава се одвијала у четири учионице, у две смене. Школа прераста у пуну осмогодишњу школу са осам разреда. У школи је радило 10 просветних радника. Испред школске зграде, 11. октобра 1957. године подигнут је Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора.

Школске 1958/59. године за директора школе постављен је Милутин Вујадиновић.

Одлуком НОО Сурчин под управу школе у Бечмену стављена је школа у Петровчићу, у којој су радила три учитеља.

У периоду од 1960-64. године број ученика је био у сталном порасту. Школске 1963/64. било је 308 ученика.
Двадесет другог јула 1964. године почели су радови на новој школској згради и 13. јуна 1965 . године прослављено је њено усељење.

Ученици 4. разреда 1965. године
Ученици 4. разреда 1965. године

Наредних година повећавао се број ученика.

Школске 1975/76. године за директора је именован Душан Прокопљевић.

Школу су у наредном периоду посетили многи познати књижевници: Мирослав Антић, Арсен Диклић, Мира Алечковић, Десанка Максимовић, Драган Лукић…

Школске 1996/97. године за директора школе именован је Бошко Свилар.

 

skd_04Године 2006. дошло је до реновирања школе. Дограђен је још један спрат и почело се са кабинетском наставом . Опремљен је кабинет за информатику и рачунарство, свака учионица је снабдевена рачунаром, а имамо и учионицу која је снабдевена свом пропратном опремом за одвијање мултимедијалне наставе.

Јула 2013. године на место директора постављен је Душко Недељковић.

Уз помоћ ГО Сурчин, 2017. урадили смо темичку изолацију школког објекта у Петровчићу, а 2019.године санирали смо прокишњавање кровова у Бечмену и Петровчићу и реконструкцију крова котларнице у Бечмену.

Током 2018 и 2019. године изграђена је фискултурна сала уз школску зграду површине  800м2. У рад је пуштена 7.маја 2019.године. Исте године опремили смо још један кабинет за информатику.