ПРИЈАВА ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Обавештење за родитеље

 

Поштоваи родитељи,

И ове године Мнистарство просвете науке  и технолошког развоја, обезбедило је  бесплатне уџбенике за ученике појединих категорија и то:

  1. Ученици примаоце новчане социјални помоћи;
  2. Ученици који образовање стичу према ИОП-у;
  3. Ученици са инвалидитетом који образовање стичу по редовном програму;
  4. Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви и којима је потребан прилагођени уџбеник у електронском облику;
  5. Ученици који су треће, четврто и свако друго дете у породици које је у систему школовања.

 

Родитељи ученика пријављују се свом разредном старешини и достављају му потребну документацију и то.

  1. Корисници новчане социјалне помоћи достављају: копију решења о одбравању социјалне помоћи које издаје Центар за сицијални рад;
  2. Учнмеици који се школујку по ИОП-у не достављају никакву документацију, јер већ постоји у школи;
  3. За ученике који су треће, четврто и свако наредно дете у породици, доставља се потврда о школовању за старију браћу и сестре, ако нису ученици наше школе. Уколико су старија деца у нашој школи треба само навести у која одељења су уписани.

Рок за пријаву и подношење документације је 29.03.2022.год