Јавна набавка: Изградња унутрашње гасне инсталације у школкој згради у Петровчићу

Odluka o dodeli ugovora

22_Izveštaj o stručnoj oceni ponuda

17_Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem

15_Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

14_Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem 3

12_Obaveštenje o produženju roka

11_Izmena konkursne dokumentacije

10_Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem 2

7_Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjem (1)

5_Poziv za podnošenje ponuda

4_Konkursna dokumentacija (2)Odluka o dodeli ugovora