Упис у средње школе

Календар активности за упис ученика у средње школе 2020.

17. јун завршни испит тест из српског језика

18. јун завршни испит тест из математике

19. јун завршни испит комбиновани тест

23. јун до 8:00 објављивање прелиминарних резултата и подношење жалби на резултате теста у школи од 8:00 до 15:00

24. ун од 8:00 до 15:00 подношење жалби другостепеној комисији ( самоони ученици који нису задовољни одговором првостепене          комисије)

28. јун Објављивање коначних резултата

29 и 30. јун попуњавање листа жеља

4. јул провера унетих листа жеља

7.  јул резултати расподеле ученика по школама

8 и 9. јул упис у средње школе ( обавља се у средњим школама), попуњавање листа жеља за ученике који нису распоређени у првом           кругу

11. јул упис накондругог круга расподеле