НАДОКНАДА ЧАСОВА

Изгубљене часове настале услед продужења зимског распуста за четири дана, надокнадићемо почев од уторка 03.03.2020. године на следећи начин: редовни часови трајаће 40 минута, а час надокнаде 35. Прве недеље надоканђује се први час, друге други и тако редом.
Понедељком нема надокнаде и часови ће се одвијати према утврђеном распореду.

РАСПОРЕД ЗВОНА ОД 03.03.2020. ДО 06.03.2020. ГОДИНЕ

Час

1-4. Бечмен

2 и 4. Петовчић

5-8. Бечмен

1 и 3. Петровчић

1.

13:30 – 14:10

13:00 – 13:40

8:00 – 8:40

Надокнада

1.часа

14:15 – 14:50

13:45 – 14:20

8:45 – 9:20

2.

15:05 – 15:45

14:35 – 15:15

9:35 – 10:15

3.

15:50 – 16:30

15:20 – 16:00

10:20 – 11:00

4.

16:35 – 17:15

16:05 – 16:45

11:05 – 11:45

5.

17:20 – 18:00

16:50 – 17:30

11:50 – 12:30

6.

18:05 – 18:45

17:35 – 18:15

12:35 – 13:15

7.

 

 

13:20 – 14:00