ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Нова школска година почиње 1.септембра. 

Ученици  од 1-4.разреда у Бечмену и ученици 2 и 3. разеда у Петровчићу на наставу долазе од 8:00.

Ученици 1 и 4. разреда у Петровчићу  долазе од 13:00, а у ченици 5-8.разед од 13:30.

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА УЧЕНИКЕ