РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 5-8Р

  месец септембар октобар новембар децембар јануар 
недеља 1 2 3 4 1 2 3 4 о/н 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4
Писмени здаци Српски језик           5, 8                 5, 8          
Енглески језик                       5, 8                
Руски језик                         5, 8              
Математика             5, 6, 8 7               6, 7, 8 5      
Контролни задаци Српски језик           6     5, 7, 8   6               5, 8  
Енглески  језик             8 5-7                        
Физика                   6, 7, 8       8     6, 7      
Хемија           8 7         8       7        
Математика       5, 7     7     5     7 5           7
Биологија               5, 8                        
Историја                                        
Географија               8 6, 7 5                    

Распоред писмених и контролних задатакау првом полугодишту 5-8. разред у 2017/2018.године
               У Бечмену, 22.09.2017.год                                                  Душко Недељковић, директор