РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 1-4.Р

 

месец

септембар

октобар

новембар

децембар

јануар

 
 

недеља

1

2

3

4

1

2

3

4

о/н

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

Писмени здаци

Српски језик

           

4

               

4

       

Математика

                   

4

         

4

     

Контролни задаци

Српски језик

       

24

   

3

     

12

34

   

1

3

 

3

4

Енглески  језик

                                       

Природа и друштво

         

3

4

     

4

   

3

     

4

   

Математика

     

2

3

14

   

3

2

1

4

   

1

3

   

124

 
                                               

Распоред писмених и контролних задатакау првом полугодишту 1-4. разред у 2017/2018.године                                                                                                                      

               У Бечмену, 22.09.2017.год                                             Душко Недељковић, директор