Распоред контролних и писмених задатака 1-4.разред

РАСПОРЕД  КОНТРОЛНИХ  ВЕЖБИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2016/2017.ГОДИНЕ  I-IV

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Српски језик

2

3

 

3

2

3

 

 

 

2

 

4

 

 

 

2

2

 

 

 

Математика

2

3

 

2

2,3,4

 

 

 

3

2

 

3

 

3

 

 

 

 

4

 

 

Природа и друштво

3

 

 

 

 

 

3,4

 

 

3

 

 

3

4

 

 

3

 

 

4

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2016/2017.ГОДИНЕ  I-IV

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Српски језик

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4