РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА 5-8.

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА

месец

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

недеља

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

н/д

1

2

3

4

2

3

4

српски језик

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

 

 

енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8

 

81

 

 

 

 

 

 

 

руски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

математика

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДТАКА

 

МЕСЕЦ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОЕВМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

НЕДЕЉА

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

енглески језик

 

 

 

 

 

 

81

5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

физика

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8

 

 

 

 

8

 

 

6,7

 

 

хемија

 

 

 

 

 

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7

 

 

 

математика

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биологија

 

 

 

 

 

 

 

5-8